Trenerki i trenerzy

Joanna Apanasewicz

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej. Autorka wielu scenariuszy, materiałów edukacyjnych i publikacji w zakresie wprowadzania nowych technologii do edukacji, programowania, a także z obszaru kreatywnych i aktywizujących metod nauczania. Trenerka, mentorka i ekspertka edukacyjna w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog (wcześniej Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania), w projekcie Zaprogramuj Przyszłość, członkini grupy Superbelfrzy RP, laureatka Listy 100 w 2018 i 2019 roku, blogerka, prelegentka na wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Jarosław Basaj

Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu. Trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych, kulturalnych oraz dotyczących kompetencji medialnych i bezpiecznego korzystania z internetu. Lider Filmoteki Szkolnej w województwie mazowieckim. Prowadzi zajęcia jako edukator kulturalny w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej, a także prelekcje i warsztaty w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”. Oprócz tego regularnie realizuje własne projekty dziennikarskie i filmowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Inspiruje do mądrego korzystania z aplikacji i smartfonów. Traktuje technologię jako narzędzie, a nie cel zajęć.

Agnieszka Bilska

Superbelferka, anglistka, laureatka konkursu dla nauczycieli języka angielskiego – Pearson ELT Teacher Award 2017, autorka publikacji i warsztatów dla nauczycieli, m.in. w projekcie Lekcja: Enter. Trenerka w programie Asy Internetu. Prowadzi na Facebooku fanpage „Gamifikacja Edu” poświęcony grom i gamifikacji w edukacji. Absolwentka kierunku User Experience Design na SWPS w Katowicach. Specjalista do spraw marketingu i Employer Branding Manager w Future Processing Healthcare.

Agnieszka Chomicka-Bosy

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, polonistka, nauczycielka informatyki, edukatorka. Zaangażowana w propagowanie idei nowoczesnej edukacji wśród nauczycieli i uczniów. Jako trenerka kompetencji cyfrowych współpracuje z wieloma organizacjami i działa w wielu prestiżowych programach edukacyjnych m.in. Amazon STEM Kindloteka, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Informatyka bez granic, Zaprogramuj Przyszłość. Trenerka Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. Ambasadorka Uniwersytetu dla dzieci. Wolontariuszka w Fundacji K.I.D.S (Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali). Autorka wielu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Jest współtwórczynią autorskiego programu nauczania informatyki w klasach 1-3 „Cyfrowe wędrówki”. Należy do grupy innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy Mini.

Iwona Cugier

Nauczycielka informatyki. Kształci dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i programowania. Autorka programów autorskich, scenariuszy, artykułów, bloga Cyfrowi Tubylcy. Mentorka Aktywnej edukacji. Trenerka Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania (obecnie Cyfrowy Dialog) w programach Mistrzowie Kodowania i Zaprogramuj przyszłość oraz Fundacji Nowoczesna Polska w programie Cybernauci Cybernauci oraz Fundacji GoCarrots. Fanka kursów etwinngowych dotyczących nowych technologii. Laureatka kilku konkursów ogólnopolskich, wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Członkini grupy Superbelfrzy RP.

Marta Florkiewicz-Borkowska

Laureatka tytuł Nauczyciel Roku 2017. Nauczycielka języka niemieckiego, zajęć artystycznych i zajęć rozwijających kreatywność w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Trenerka, tutorka I stopnia, mentorka oraz moderatorka. Dyplomowana arteterapeutka i trenerka treningu umiejętności społecznych. Edukatorka w zakresie nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Prowadzi szkolenia z edukacji cyfrowej i medialnej, kompetencji miękkich oraz rozwoju osobistego z elementami arteterapii. Autorka materiałów edukacyjnych dotyczących nowoczesnych technologii i arteterapii w edukacji. Uczestniczka i prelegentka konferencji poświęconych kompetencjom medialnym i cyfrowym, koordynatorka projektów i autorka innowacji pedagogicznych. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Współpracuje z wieloma instytucjami i wspiera nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i medialnych, a także społeczno-emocjonalnych.

Krzysztof Jaworski

Koordynator i trener w programach edukacji cyfrowej (m.in. Mistrzowie Kodowania, Cyfrowy Dialog), nauczyciel mianowany. Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, oligofrenopedagog. Ukończył studia podyplomowe dotyczące coachingu. Przez 7 lat pracował w szkole podstawowej jako pedagog specjalny i nauczyciel informatyki. Laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2013. Absolwent programu Future Classroom Lab realizowanego przez European Schoolnet w Brukseli. Współpracował m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Orange, Fundacją Nowoczesna Polska. Autor publikacji naukowych, artykułów i scenariuszy dedykowanych nauczycielom. Uczestnik wielu konferencji edukacyjnych, m.in.: TEDxPiotrowskaStreetSaloon, Zlot Innowacyjnych Nauczycieli, Informatyka w Edukacji, Scratch Conference 2017 i 2018.

Agnieszka Krawczak-Chmielecka

Dyrektorka Programowa Fundacji Szkoła z Klasą. Prawniczka i kroatystka, absolwentka: Warsztatów Praw Człowieka (HFPC), Szkoły Trenerów (IPSiR UW), Szkoły Fundraisingu (Stowarzyszenie BORIS), Programu Menedżerowie NGO (PROMENGO, FAOO). Tworzy i koordynuje projekty społeczne, edukacyjne i monitoringowe. Autorka programów edukacyjnych, m.in. Weź kurs na wielokulturowość i Lekcje o prawach człowieka. Doświadczona trenerka w obszarze praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, kompetencji międzykulturowych, realizacji działań publicznych/społecznych. Współautorka podręcznika Wokół dyskryminacji (PRKE, 2018), interaktywnego e-podręcznika trenera Weź kurs na wielokulturowość (HFPC, 2011) i wielu scenariuszy zajęć m.in. na potrzeby Tygodnia Konstytucyjnego. Z pasją rozwija programy Fundacji. Kocha odkrywać piękne i mądre książki dla dzieci.

Dominika Królikowska

Socjolożka, pedagożka, terapeutka, od ponad dziecięciu lat wychowawczyni w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Białymstoku. Propaguje i realizuje idee oraz zasady związane z kształtowaniem odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań podczas korzystania z multimediów i internetu. Współtwórczyni programów profilaktycznych realizowanych wśród dzieci i młodzieży wykluczonej i zagrożonej wykluczeniem społecznym. Trenerka warsztatów medialnych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Barbara Krywoszejew

Z wykształcenia socjolożka, mediatorka i menadżerka NGO. Trenerka i ekspertka edukacji medialnej, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. Od wielu lat zaangażowana w szerzenie kompetencji medialnych i cyfrowych oraz w działania na rzecz praw człowieka i budowania społeczeństwa wielokulturowego. Pomysłodawczyni i/lub realizatorka projektów edukacyjnych, m.in: Cybernauci, Szkolni Liderzy Edukacji Zdalnej, Zaprogramuj Przyszłość, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Weź kurs na wielokulturowość. Autorka i współautorka materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i nauczycielek. Współtwórczyni Europejskiego Modelu Edukacji Medialnej dla Pracowników Młodzieżowych EMELS oraz Modelu Edukacji Medialnej i Cyfrowej MEMIC. Współpracowała lub współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Forum Dialogu, Towarzystwem Nasz Dom.

Agata Łuczyńska

Współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji Szkoła z Klasą, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i studiów dla menedżerów NGO Promengo. Trenerka i autorka programów szkoleń oraz publikacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli, wprowadza do szkół innowacyjne metody nauczania. Konsultantka przy ministerstwach: cyfryzacji, edukacji narodowej i rozwoju. Wpisana na listę New Europe 100 zbierającą innowatorów z Europy Środkowej i Wschodniej, wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce, otrzymała również tytuł „Digital Shaper” w dziedzinie edukacji.

Izabela Meyza

Antropolożka kultury, mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji. Absolwentka studiów w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, szkoły trenerów STOP, studiów podyplomowych Negocjacje i Mediacje (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Intensywnego Treningu Porozumienia bez Przemocy I i II stopnia (Szkoła Empatii). Pracuje w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy. Autorka materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji cyfrowej (Cyfrowa Wyprawka, Fundacja Panoptykon) oraz przeciwdziałania przemocy. Jako trenerka wspiera szkoły, organizacje i innych trenerów w efektywnym komunikowaniu się i rozwiązywaniu konfliktów oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Wierzy, że kluczowy w przygotowaniu do życia w cyfrowym świecie jest rozwój umiejętności komunikacji, współpracy, empatii i odporności na manipulację.

Monika Mikołajczuk

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie, w której pełni też rolę liderki programu międzynarodowego IB Primary Years Programme (PYP). Autorka i koordynatorka kilku projektów unijnych. Współpracowała przy projektach realizowanych z Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży i Goethe Institut. W pracy z uczniami bardzo ważne jest dla niej budowanie relacji, rozwijanie myślenia, wzmacnianie u uczniów poczucia sprawczości i szczęścia. Projektuje trandyscyplinarne lekcje oparte na dociekaniu (inquiry based learning). Uczy najmłodszych uczniów świadomego korzystania z nowych technologii, prowadzi warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek.

Barbara Ochmańska

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkowie, wieloletnia doradczyni metodyczna i nauczycielka konsultantka, autorka i współautorka licznych poradników, podręczników, artykułów, scenariuszy, kursów i warsztatów dla nauczycieli i dzieci. Współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi rozwój nauczycieli i uczniów w zakresie kompetencji cyfrowych, edukacji filmowej, kreatywności i innowacji. Członkini grupy Superbelfrzy RP.

Barbara Ostrowska

Doktor psychologii, nauczycielka Międzynarodowych Szkół „Paderewski” w Lublinie. Zawodowo związana z programem matury międzynarodowej IBO jako nauczycielka teorii wiedzy i psychologii oraz koordynator programu matury międzynarodowej IB DP. Moderatorka szkoleń online, trenerka i egzaminatorka. Prowadzi szkolenia z zakresu TIK, kompetencji miękkich oraz nauczania teorii wiedzy dla nauczycieli z całego świata. Posiada certyfikat MCE: Microsoft Certified Educator oraz Google Certified Educator. W 2018 roku nominowana do nagrody Nauczyciel Roku, a w 2019 laureatka konkursu EduInspirator za aktywne angażowanie się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych Erasmus+, ich najwyższą jakość i dzielenie się z innymi nauczycielami. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny psychologii i pedagogiki. Członkini grupy Superbelfrzy RP.

Kamil Paździor

Doktor historii i nauczyciel, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, autor artykułów naukowych z zakresu historii nowożytnego państwa i Kościoła oraz scenariuszy, ścieżek i projektów edukacyjnych. Egzaminator OKE w zakresie historii, trener Google Apps (G Suite) i moderator w programie Szkoła z Klasą 2.0. Gitarzysta bluesowy i autor piosenek. Prowadzi szkolenia z zakresu TIK, licytacje charytatywne, organizuje debaty oksfordzkie i koncerty we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami z Górnego Śląska.

Marta Puciłowska

Wiceprezeska zarządu Fundacji Szkoła z Klasą, absolwentka Wiedzy o Kulturze w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów dla tłumaczy ustnych European Masters in Conference Interpreting na UW. Pracowała jako tłumaczka dla wielu firm i instytucji, jest akredytowaną tłumaczką dla instytucji unijnych, była nauczycielką języka hiszpańskiego. Absolwentka szkoły trenerów STOP, tworzy i prowadzi warsztaty z umiejętności miękkich, nie tylko dla nauczycieli. Korzysta z elementów metody design thinking i storytellingu, dzieli się swoim doświadczeniem pedagogicznym i umiejętnościami dotyczącymi wystąpień publicznych.

Małgorzata Rabenda

Certyfikowana trenerka edukacyjna, coach i terapeutka. Posiada 28-letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki oraz dyrektora szkoły. Absolwentka Przywództwa Edukacyjnego, ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertka personalnego rozwoju organizacji, Microsoft Certified Educator oraz Microsoft Innovative Educator Expert, International Values Consultant. Entuzjastka turkusowych organizacji i szkoły kompetencji. Współpracowała między innymi przy takich projektach jak Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Mistrzowie Kodowania, Cybernauci, Szkoła Kompetencji, Zaprogramuj Przyszłość. Należy do grupy Superbelfrzy RP.

Joanna Stompel

Trenerka i coachka. Facylitatorka metody Google CSI:Lab Design Thinking w programie Projektanci Innowacji PFR. Trenerka szkoleń międzynarodowych realizowanych w programie Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności. Należy do zespołu trenerskiego European Youth Forum. Na co dzień pracuje w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego, wspierając studentki i studentów w rozwoju zawodowym. Prowadziła szkolenia w ramach programu Rozwój Kompetencji Cyfrowych realizowanych w partnerstwie z Facebookiem. Szkoliła uczniów, nauczycieli oraz rodziców w ramach projektu Cybernauci realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamil Śliwowski

Prowadzi szkolenia, doradza instytucjom oraz organizacjom pozarządowym jak publikować otwarte zasoby. Nauczycielom, bibliotekarzom i trenerom pomaga wyszukiwać i odpowiednio wykorzystywać otwarte zasoby w ich codziennej pracy. Pasjonuje się także nowymi technologiami w edukacji. Przez dziesięć lat działał w polskim Creative Commons, pracował w Fundacji Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowym i Fundacji Panoptykon, gdzie zdobywał doświadczenie w dziedzinie prawa autorskiego, licencji, bezpieczeństwa w sieci oraz edukacji medialnej. Dziś najczęściej współpracuje z Fundacją Szkoła z Klasą, Fundacją Panoptykon oraz Centralnym Domem Technologii.

Zofia Wojnowska

Dyrektorka Przedszkola Samorządowego w Grabownicy Starzeńskiej. Absolwentka filologii polskiej, nauczycielka j. polskiego w szkole podstawowej. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji medialnej, zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji. Wcześniej konsultantka j. polskiego Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego na terenie województwa podkarpackiego. Autorka innowacji pedagogicznych. Moderatorka w programie Szkoła z klasą (wcześniej mentorka w kursie e-learningowym Aktywna Edukacja). Koordynatorka projektów i programów edukacyjnych CEO: Filmoteka Szkolna. Akcja!, Młodzi w Akcji, PoczytajMy, Szkoła Tolerancji, Włącz się. Młodzi i media. Współpracuje z wieloma instytucjami i wspiera nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i medialnych w przedszkolu.

Anna Wójcik-Jachowicz

Absolwentka polonistyki oraz filozofii i etyki na Uniwersytecie Śląskim. Trenerka, tutorka (Collegium Wratislaviense). Uczy języka polskiego, jest egzaminatorką OKE. Ma doświadczenie w realizacji międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych mediów i technologii. Współpracuje z Fundacją Szkoła z Klasą jako mentorka kursów e-learningowych (wcześniej w projektach Aktywna Edukacja i Włącz się! Młodzi i media), prowadzi warsztaty dla nauczycieli, tworzyła i koordynowała lokalną sieć edukacji medialnej. Wdraża nauczanie mieszane (blended learning) – w klasie i z wykorzystaniem internetu. Ceni autonomię, ale i odpowiedzialność w pracy – dba o to, aby uczniowie widzieli sens uczenia się, podejmowania wyzwań i dążyli do mistrzostwa: bycia lepszymi od siebie samych, a nie od siebie nawzajem.

Skip to content