Podczas konferencji rozpoczynającej program Asy Internetu Ipsos przedstawił wyniki swoich badań dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Z badania, w którym wzięło udział 1000 rodziców dzieci w wieku 7-15 lat oraz 300 nauczycieli wynika kilka ważnych wniosków:

  • Dzieci spędzają w Internecie dużo czasu. Na tyle dużo, że rodzice często czują się zaniepokojeni.
  • Większość rodziców łączy kontrolę aktywności dzieci z ustalaniem reguł. Kontrola i zaufanie nie wykluczają się.
  • Obok rodziców to szkoła odgrywa największą rolę w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w sieci. Nauczyciele nie uciekają od tej odpowiedzialności.
  • Rozmowy z dzieckiem na tematy bezpieczeństwa nie zawsze są łatwe. Dla nauczycieli wyzwaniem są szczególnie tzw. trudne tematy. Czasem brakuje im także technicznej wiedzy.
  • Nauczyciele korzystają z dużej liczby źródeł informacji, w tym wielu w założeniu profesjonalnych, ale nadal chcą pogłębiać swoją wiedzę. Sugeruje to ich otwartość na nowy program edukacyjny.
  • Kluczem do dotarcia do rodziców może być mądry „marketing szeptany” i rekomendacja ze strony innych znajomych, przyjaciół, innych rodziców dzieci z tej samej klasy / szkoły i właśnie nauczycieli.

Więcej informacji dotyczących wyników badania możecie znaleźć poniżej – w prezentacji przygotowanej przez Ipsos.