Wszyscy uczymy się, jak być bezpiecznym w domu, w szkole i, co najważniejsze, na ulicy. Wiemy, że należy zwracać uwagę na otoczenie, rozglądać się przy przechodzeniu przez ulicę, a w czasie wakacji schować pieniądze i dokumenty w bezpiecznym miejscu. Ta sama zasada obowiązuje w sieci – z tą różnicą, że zamiast o rzeczy fizyczne chodzi o prywatne informacje i dostęp do naszych kont. Jak uchronić się przed utratą cennych dla nas danych, jak dostęp do konta e-mail czy portalu społecznościowego? Pomogą Wam w tym wskazówki dotyczące zasad bezpieczeństwa, które znajdziecie w naszym kursie.

Kurs cyfrowego obywatelstwa i bezpieczeństwa dla edukatorów jest masowym otwartym kursem online. W kursie proponujemy Wam ćwiczenia, dzięki którym Wasi uczniowie dowiedzą się, jak oceniać wiarygodność źródeł informacji, samodzielnie rozpoznawać zagrożenia i wspierać bezpieczne korzystanie z cyfrowych mediów, a to pomoże im  stać się świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami internetu. Kurs składa się z pięciu modułów audiowizualnych i krótkiego quizu na koniec każdego z nich.

Po ukończeniu kursu będziecie mogli bezpłatnie ściągnąć Zestaw Narzędzi Cyfrowego Obywatelstwa i Bezpieczeństwa, który przyda się w pracy w uczniami.

Według dostępnych badań (TNS Polska 2016) prawie 60% dzieci rozpoczyna swoją przygodę z internetem już w wieku 6 lat,  zaś najmłodsza grupa wiekowa (6-12 lat) spędza w internecie średnio 11 godzin tygodniowo (CBOS 2016). Warto abyśmy zdawali sobie sprawę zarówno z korzyści, jak i zagrożeń, które niesie ze sobą powszechna cyfryzacja. Nie zawsze możemy uchronić naszych podopiecznych przed zagrożeniami niesionymi przez globalną sieć. Właśnie dlatego powinniśmy wyposażyć ich w umiejętności pozwalające poradzić sobie z nimi samodzielnie.

Ogromną rolę w tym procesie odgrywają nauczyciele, którzy kształcą kolejne pokolenia użytkowników internetu. By dobrze chronić swoją prywatność w sieci Wasi uczniowie powinni ćwiczyć krytyczne myślenie, nauczyć się chronić informacje o charakterze osobistym oraz nabrać właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem własnych danych. Dlatego nie zwlekajcie i weźcie udział w naszym kursie. Zapraszamy już teraz!